LLU e-studiju koordinācijas centrs katrā fakultātē ir noorganizējis speciālu e-studiju koordinatoru.  Tas ir nepieciešams, lai Jums būtu pieejamāks atbalsts e-kursu veidošanā.

LLU e-studiju koordinatori ir:

Vārds, uzvārds Fakultāte E-pasts
Olafs Vronskis Tehniskā fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aija Jurēvica Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Līga Zvirgzdiņa Informācijas tehnoloģiju fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kristīne Vugule Vides un būvzinātņu fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Agris Zirnītis Veterinārmedicīnas fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tatjana Ķince Pārtikas tehnoloģijas fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dzidra Kreišmane Lauksaimniecības fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Aldis Pecka Meža fakultāte This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.