Līdz ar Moodle sistēmas atjaunināšanu, tajā ir parādījušās dažādas jaunas, interesantas un noderīgas funkcijas. Kā viena no tām ir studentu iesniegto PDF darbu anotēšana, kad pasniedzējs studenta iesniegtajā PDF dokumentā var sniegt savus komentārus, iezīmēt tekstus un citas darbības. Par to kā šādu funkciju izmantot, lasiet raksta turpmākajā daļā.

Kā galvenais priekšnoteikums, lai izmantotu PDF anotēšanu, studentiem darbi ir jāiesniedz PDF formātā. Uzdevuma aktivitātē, kad students iesniedzis savu darbu, nepieciešams atvērt nodevumu skatīšanas logu. Lai piekļūtu kāda konkrēta iesnieguma PDF anotēšanai, nepieciešams atvērt konkrētā iesnieguma vērtēšanas lapu, ko var izdarīt spiežot vai nu uz ikonas ar zīmuli vai arī rediģēšanas kolonā izvēlamies "Atjaunināt vērtējumu".

Iesnieguma vērtēšanas lapā zem vērtējumiem nepieciešams izvēlēties saiti "Sākt PDF redaktoru".

Pēc saites atvēršanas, jaunā logā tiks atvērts un sagatavots studenta PDF fails, lai to varētu anotēt. Šajā logā augšējā labajā stūrī pieejama rīkjosla ar dažādiem rīkiem, kas ļauj pievienot komentāra logus, zīmēt līnijas un kvadrātus, iezīmēt tekstu un citas funkcijas, kas ļauj pasniedzējam veikt visus nepieciešamos anotēšanas darbus.

Kad ir veikti visi nepieciešamie darbi studenta iesnieguma anotēšanā, redaktora logu var aizvērt ciet, nospiežot uz krustiņu augšējā labajā stūrī, un jānospiež poga "Saglabāt izmaiņas", lai arī anotētais PDF tiktu saglabāts. Pēc PDF anotēšanas studentam būs apskatāmas pasniedzēja veiktās piezīmēs, kā arī anotētais materiāls būs lejupielādējams PDF formātā.