LLU E-studiju sistēmā pievienots jauns testa jautājumu tips - Tukšo lauku aizpilde. Jautājuma darbības princips ir pavisam vienkāršs - ir dots jautājuma teksts, kurā ir viens vai vairāki tukši lauki ar izņemtajiem pareizajiem vārdiem, un studentiem šie lauki ir jāaizpilda ar pareizajām atbildēm, vai nu ierakstot vārdu vai izvēloties no dotajiem variantiem.

Lai izveidotu šo jautājumu, tad jautājuma bankā spiežam uz jauna jautājuma pievienošanu un izvēlamies jautājumu ar nosaukumu "Tukšo lauku aizpilde". Ievadam jautājuma nosaukumu un Jautājuma teksta laukā ievadam pilnu jautājuma tekstu, kādam tam jābūt.

Pirms tekstā sākt norādīt, kurās vietās būs tukšie teksta lauki, nepieciešams apskatīt jautājuma galvenās opcijas zem sadaļas "Vairāk iespēju". Šeit svarīgi ir norādīt ar kādām rakstzīmēm tekstā tiek nodalīti lauki, kurus būs nepieciešams aizpildīt. Pēc noklusējuma tās ir kvadrātiekavas [ ], bet tāpat var izmantot arī kādu citu no dotajiem variantiem, ja tekstā, piemēram, jau tiek izmantotas kvadrātiekavas citiem mērķiem.

Tāpat vēl pie parametriem svarīgi norādīt, kā tiks attēlots jautājums. Pie parametra Parādīt atbildes iespējami ir trīs parādīšanas un izpildes varianti:

  • Dragdrop - jautājuma teksta tukšos laukus var aizpildīt izvēloties kādu no dotajiem variantiem un ievelkot to konkrētā lauka vietā

  • Tukšo lauku aizpilde - iespējamie varianti netiek doti un studentam pašam manuāli ir jāieraksta pareizā atbilde tukšajos laukos

  • Izkrītošais saraksts - tukšie lauki pieejami kā izkrītošie saraksti, kuros jāizvēlas kāds no dotajiem variantiem

Pēc galveno opciju izvēles var definēt tekstā, kurās vietās nepieciešams izvietot tukšos laukus. Lai to izdarītu, tekstā izvēlētos vārdus liekam kvadrātiekavās vai kādās citās izvēlētajās rakstzīmēs. Vārds vai vārdi, kas ievietoti kvadrātiekavās tiks uzskatīti par pareizo variantu, aizvietoti kā tukšs lauks un būs pieejami kā izvēles varianti, ja studentam tiks dota iespēja izvēlēties. Lai jautājuma atbilžu variantu izvēli sarežģītu, tad laukā Nepareizās atbildes var ierakstīt vārdus, kas būs kā mānekļi un kas palielinās vārdu skaitu, no kura studentam ir jāizvēlas pareizā atbilde.