E-studiju sistēmai pievienots jauns testa jautājuma tips Drag and Drop. Paša jautājuma tipa pamatfunkcionalitāte ir tāda paša, kā atbilstības jautājumam, kur jautājuma apakšjautājumiem bija jāizvēlas pareizā atbilde no iespējamo variantu saraksta. Tikai Drag and Drop gadījumā atbilžu variantus iespējams aizvilkt uz atbilstošo apakšjautājumu.

Tāpat kā atbilstības jautājumam, norādām vismaz divus vai vairākus apakšjautājumus un trīs vai vairāk atbilžu variantus. Atbilžu variantu ievadei šajā jautājuma tipā, tāpat kā jautājuma ievadei, ir pieejams HTML redaktors, kas nozīmē to, ka atbilžu variantos, piemēram, var ievietot arī attēlus. Tādā veidā iespējams veidot daudz advancētāku atbilstības jautājumu, kur varam savienot tekstu ar attēlu vai pat attēlu ar attēlu, kā arī dažādus citus variantus.