E-studiju sistēmai pievienots jauns aktivitāšu modulis Pielāgotā nodarbība. Pēc būtības pielāgotā nodarbība ir tā pati nodarbības aktivitāte, kas papildināta ar funkcionalitāti individuālu pasniegšanai katram studentam.

Izmantojot pielāgoto nodarbību, tiek definēts CSV fails ar studentu sarakstu, kur katram pretī tiek norādīti viens vai vairāki mainīgo dati, kur tiks ievietoti, piemēram, jautājumā, kad studenti to apskatīs. Tādā veidā iespējams katram studentam norādīt savu individuālu jautājumu vai kādu citu tekstu. Detalizētāk par pielāgotās nodarbības izmantošanu varat izlasīt e-studiju instrukcijās: Nodarbība un pielāgotā nodarbība.