E-studiju kursos bieži vien, pie liela materiālu un aktivitāšu skaita, nākas saskarties ar tādu problēmu, kā garu kursa sākumlapu. Tādēļ orientēšanās un nepieciešamo materiālu atrašana kursā var būt apgrūtinoša, jo nepieciešams ritināt cauri visai kursa lapai, lai sameklētu materiālus, kas atrodas, piemēram, pašās kursa lapas beigās. Kā risinājums tika pievienots jauns kursa formāts -sakļautās tēmas.

 Sakļautās tēmas formāts pamatā ir tas pats tēmas formāts, kas jau tiek izmantots e-studijās, tikai šajā gadījumā tēmas ir iespējams sakļaut un atvērt tikai nepieciešamās. Lai šo kursa formātu lietotu, tad zem kursa iestatījumiem nepieciešams formātu izvēlēties kā sakļautās tēmas. Tajos pašos kursa iestatījumos, zem tēmas noformējuma iestatījuma bloka, var izvēlēties tēmu skaitu un mainīt sakļautās tēmas vizuālo noformējumu, ja nepieciešams, jo pēc noklusējuma tas ir iestatīts atbilstoši e-studiju vizuālajam noformējumam.

Atverot kursa lapu, var redzēt, ka aiz kursa ievadbloka pievienots jauns bloks, kurā ir divas pogas, kas ļauj vai nu sakļaut visas tēmas, vai arī atvērt.

Tāpat, lai atvērtu vai sakļautu tieši kādu konkrētu tēmu, nevis visas uzreiz, ar peles taustiņu nepieciešams uzspiest uz attiecīgās tēmas bloka nosaukuma, lai to atvērtu vai sakļautu.