Anotēt PDF

Līdz ar Moodle sistēmas atjaunināšanu, tajā ir parādījušās dažādas jaunas, interesantas un noderīgas funkcijas. Kā viena no tām ir studentu iesniegto PDF darbu anotēšana, kad pasniedzējs studenta iesniegtajā PDF dokumentā var sniegt savus komentārus, iezīmēt tekstus un citas darbības. Par to kā šādu funkciju izmantot, lasiet raksta turpmākajā daļā.

Lasīt tālāk: Anotēt PDF

Jauns testa jautājumu tips - Tukšo lauku aizpilde

LLU E-studiju sistēmā pievienots jauns testa jautājumu tips - Tukšo lauku aizpilde. Jautājuma darbības princips ir pavisam vienkāršs - ir dots jautājuma teksts, kurā ir viens vai vairāki tukši lauki ar izņemtajiem pareizajiem vārdiem, un studentiem šie lauki ir jāaizpilda ar pareizajām atbildēm, vai nu ierakstot vārdu vai izvēloties no dotajiem variantiem.

Lasīt tālāk: Jauns testa jautājumu tips - Tukšo lauku aizpilde

Jauns testa jautājuma tips - Drag and Drop

E-studiju sistēmai pievienots jauns testa jautājuma tips Drag and Drop. Paša jautājuma tipa pamatfunkcionalitāte ir tāda paša, kā atbilstības jautājumam, kur jautājuma apakšjautājumiem bija jāizvēlas pareizā atbilde no iespējamo variantu saraksta. Tikai Drag and Drop gadījumā atbilžu variantus iespējams aizvilkt uz atbilstošo apakšjautājumu.

Lasīt tālāk: Jauns testa jautājuma tips - Drag and Drop

Sakļautās tēmas

E-studiju kursos bieži vien, pie liela materiālu un aktivitāšu skaita, nākas saskarties ar tādu problēmu, kā garu kursa sākumlapu. Tādēļ orientēšanās un nepieciešamo materiālu atrašana kursā var būt apgrūtinoša, jo nepieciešams ritināt cauri visai kursa lapai, lai sameklētu materiālus, kas atrodas, piemēram, pašās kursa lapas beigās. Kā risinājums tika pievienots jauns kursa formāts -sakļautās tēmas.

Lasīt tālāk: Sakļautās tēmas

Datu importēšana kursā

 Agrāk pastāvēja kārtība, ka mācībspēkam jāprasa administratoram, lai tas pārvieto resursus un aktivitātes no viena kursa uz otru. Kādu laiku jau esam atļāvuši mācībspēkiem pašiem importēt saturu no viena kursa uz otru, bet daudzi to vēl nav pamanījuši, tāpēc nolēmu to uzrakstīt jaunumu sadaļā.  Importēšana ļauj mācībspēkam vienu un to pašu saturu izmantot vairākos kursos, to vienkārši pārkopējot no viena kursa uz otru.

Lasīt tālāk: Datu importēšana kursā

Jauns modulis e-studijās - Game

LLU e-studiju sistēmai pievienots jauns aktivitāšu modulis Game, kas sevī ietver 7 dažādas spēles. Šī moduļa mērķis ir padarīt mācību procesu e-studijās daudz interesantāku izmantojot dažādas vairāk vai mazāk pazīstamas spēles, tādas kā Sudoku, karātavas, krustvārdu mīkla un citas. Šajās spēlēs kā terminu un jautājumu avoti tiek izmantoti kursā esošās vārdnīcas un jautājumu banka, tādā veidā iespējams pastiprināt mācību vielas apguvi izmantojot spēles. Visas spēļu aktivitātes iespējams atrast kursa rediģēšanas režīmā aktivitāšu izkrītošajā sarakstā.

Lasīt tālāk: Jauns modulis e-studijās - Game