Arī LLU mācībspēki arvien vairāk savos kursu materiālos izvieto video lekcijas, kas protams ir ļoti pozitīvi. Pēdējā laikā vairāki mācībspēki ir prasījuši, cik tad video materiālam būtu jābūt garam? Tas ir grūti atbildāms jautājums, tomēr mans personīgais uzskats ir, ka īsāki video materiāli ir daudz labāki par garajiem. Tomēr, lai gūtu pārliecību, centos izpētīt arī citu viedokli un vispārējās tendences šajā jomā.

 

 Pēc paša pieredzes vadoties, esmu saskāries ar trīs veida pieejām:

  1. Visu lekciju ieraksta vienā lielā video materiālā un nopublicē
  2. Viela tiek sadalīta pa sīkākām tēmām un tad ieraksts tiek veidots līdz 30 minūšu garās lekcijās.
  3. Vielu sadala pa tēmām, bet katru tēmu veido daudzi mazi video materiāli, kas ir 0,5 - 10 minūšu gari.

 No saturiskā viedokļa, man patīk otrais variants, jo tajā var daudz plašāk izstāstīt apmācību tematu un vēl paspēt parādīt kādus piemērus. Tomēr jāatzīst, ka trešais variants ar daudziem mazajiem video materiāliem, ir labāks no apmācību viedokļa, jo tos var vieglāk aptvert kā arī šāda garuma video noteikti var noskatīties līdz galam.

To, ka mazie video ir daudz labāki, man palīdzēja apstiprināt kāds raksts internetā (skatīt šeit). Šajā rakstā video hostinga platformā ir apskatīts, cik daudz cilvēku noskatās video materiālu līdz galam, ņemot vērā tā garumu:

Kā redzam, tad līdz 30 sekundēm garus materiālus noskatās 85% cilvēku, bet jau garākus materiālus, kas garāki par divām minūtēm, noskatās tikai kādi 50%. Tas tiešā mērā parāda, ka video materiāla garumam ir visai liela nozīme.

Minētajā rakstā arī parādās, vidējais skatīšanās ilgums attiecīgā garuma video materiālam:

Šeit var redzēt, ka liela daļa cilvēku nav gatavi pārlieku ilgi koncentrēties vienam materiālam. Mans personīgais ieteikums būtu, ka vienam mācību materālam, kas veidots video formā, nevajadzētu būt garākam par 15 vai 20 minūtēm. Lai arī katru video materiālu var iepauzēt, tomēr tāda garuma video materiālu var ērti noskatīties kādā pusdienu pārtraukumā, vai kādā citā brīvā brīdī. Šāda garuma video materiālam ir daudz vieglāk noturēt koncentrēšanos uz mācību vielu, nekā pārmērīgi garai lekcijai.